Kan vi ivareta et godt arbeidsmiljø ved krevende omstillinger i petroleums- og verftsindustrien?

Sted: Ptils lokaler, Stavanger
25/04 2017 kl. 11:30

Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og NAV arrangerer i samarbeid et halvdagsseminar om arbeidsmiljø og HMS/IA-utfordringer knyttet til omstilling i petroleumsnæringen og verftsindustrien.

 

Stami, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og NAV vil bidra med sine erfaringer. I tillegg vil representanter fra bedriftshelsetjeneste, vernetjeneste, tillitsmannsapparat og arbeidsgiver, med bakgrunn i sine respektive roller og ansvarsområder formidle sine erfaringer med å ivareta et godt arbeidsmiljø under omstillingsprosesser.

Målgruppe: verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenestepersonell, ledelse og arbeidstakere.


Nettressurser