Seminar for bygg og anleggsbransjen

Sted: STAMIs lokaler, Oslo
06/04 2017 kl. 10:00

Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til seminar torsdag 6. april i Oslo. På seminaret vil Arbeidstilsynet legge fram sine funn etter 1100 tilsyn i bygg og anleggsbransjen de siste tre årene.

Tema er helseutfordringer i bygg- og anleggsbransjen med fokus på støy, kjemisk helsefare, ergonomi og vibrasjoner.

Funn fra 1100 tilsyn de siste tre årene viser at det er behov for forbedringer i det systematiske HMS-arbeidet. Manglene dreier seg i stor grad om kartlegging av arbeidsmiljøet og tiltak for å redusere risiko.

Arbeidstilsynet ønsker å samle representanter fra bedriftshelsetjenesten og entreprenører for å legge frem rapporten.

STAMI vil gi en oppdatert status på fagområdene støy, kjemisk helsefare, ergonomi og vibrasjoner som kan belyse hvorfor det er viktig å jobbe forebyggende og hvor bedriften bør prioritere tiltak for å fjerne risikofaktorer eller tilrettelegge arbeidet.

På seminaret vil også en entreprenør og en bedriftshelsetjeneste dele sine erfaringer og utfordringer. Siste post på programmet blir å diskutere veien videre sammen med dere som jobber i eller tett på bransjen.

Les mer og meld deg på via STAMIs nettsider