Alt på det rene? Frokostmøte om privat kjøp av renholdstjenester

Sted: STAMI, Gydas vei 8, 0363 Oslo
28/02 2017


Norge i svart, hvitt og grått

Ti prosent av private husstander i Norge kjøperrenholdstjenester og andelen er økende. 

Renholdsbransjen er spesielt utsatt for aktører som driver på kant med loven. Bransjen preges av høyarbeidsinnvandring, begrensede krav til formell kompetanse, lave etableringskostnader og høyutskiftning av arbeidstakere både på bedriftssiden og blant renholderne.

I tillegg er det krevende formyndigheten å gjennomføre effektive kontroller. Bransjen har store utfordringer, både når det gjelderlønns- og arbeidsvilkår, og i form av urimelige konkurranseforhold for de som ønsker å drive lovlig.

Ny teknologi og mer fleksible organisasjonsformerskaper også nye muligheter og utfordringer. Treparts bransjeprogram renhold* inviterer til frokostmøte 28. februar. Der vil SINTEF presentere resultatene fra en nylig gjennomført kartlegging av tilstanden og sentrale utviklingstrekk i forbrukermarkedet i renholdsbransjen. 

Innledere

 • Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet
 • Anne Jensen, NHO Service
 • Brede Edvardsen, Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Stein Johnsen, Hovedorganisasjonen Virke
 • Morten Hatling, SINTEF Teknologi og samfunn

Påmelding
Påmelding innen 24.02. til: kari.birkeland@arbeidstilsynet.no

Seminaret strømmes også på Nett-TV: http://icecube.cc/video/stami/at

Frokost kl. 8.00-8.30. Møtestart/strømming begynner kl. 8.30 og varer til kl. 10.

Arrangementet er gratis.

*Treparts bransjeprogram renhold består av:

 • NHO Service
 • Norsk Arbeidmandsforbund
 • Hovedorganisasjonen Virke 
 • KS
 • Spekter
 • Arbeidstilsynet 

Nettressurser