Har du startet ny bedrift?

Kom tidlig i gang med arbeidsmiljøarbeidet!

Har du ansatte? Da har du et arbeidsmiljøansvar!


Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er det mest grunnleggende for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere.

Gjør forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften.

Trenger du tips og råd for hvordan du kan komme i gang med arbeidsmiljøarbeidet?

Vårt e-læringsverktøy gir en enkel oversikt over sentrale aktiviteter, roller og regelverk.


 

sikkerhet

Se også