Bemanningsforetak

Bestillingsnummer 594
Forskrift av 4. juni 2008 nr. 541


Forskriften gjelder for bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge. Med bemanningsforetak menes det i denne forskriften en virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidskraft.

Forskriften stiller krav om at bemanningsforetakene skal være registrert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap i Norge, eller stille sikkerhet i form av garanti fra bank eller forsikringsselskap for egenkapital tilsvarende minstekrav til aksjekapital for aksjeselskap eller allmennaksjeselskap i lov av 13. juni 1997 nr. 44 og lov av 13. juni 1997 nr. 45.

Det er også krav om at utenlandske bemanningsforetak som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge, skal ha eller oppnevne en representant her i landet.

Meldeplikt til Arbeidstilsynet

Forskriften krever at bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge skal sende melding til Arbeidstilsynet. Meldingen skal opplyse om foretakets navn og forretningsadresse, organisasjonsnummer samt navn og adresse i Norge på fast representant for utenlandsk virksomhet.

Arbeidstilsynet har utarbeidet et eget skjema (best.nr. 595) for melding om registrering som bemanningsforetak:

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. januar 2009.

Sist endret

Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Bemanningsforetak
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 594
Sist trykket: 15.01.2009
Type: Forskrift
Pris: 18.75 inkl. mva.
Antall:

Se også

Regulerer tema

Last ned