Delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien

Bestillingsnummer 593
Forskrift fastsatt av Tariffnemnda 23. september 2016 nr. 1242

 

Forskriften gjelder lønns- og arbeidsvilkår for fagarbeidere, spesialarbeidere og hjelpearbeidere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien.

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Industrioverenskomsten/VO-delen 2016–2018 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 23. september 2016.

Merk: Forskriftens lønnssatser gjelder fra 28. oktober 2016 som er den datoen forskriften ble kunngjort på Lovdata.no.

Trykt utgave

Trykt utgave av denne forskriften er ikke tilgjengelig for tiden.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 593
Sist trykket: 15.05.2011
Type: Forskrift
Pris: 27.5 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Se også

Regulerer tema

Nettressurser