Arbeidstid mv. for arbeidstakere i grensekryssende jernbanetrafikk

Forskrift av 3. juli 2008 nr. 783


Forskriften gjelder for dem som arbeider i grensekryssende jernbanetrafikk mer enn én time per dag. Den omfatter både førere og annet personell som har sitt arbeid om bord i tog.

Forskriften skiller mellom arbeidstid og kjøretid. Bestemmelsen for kjøretid gjelder bare førere og omhandler tiden denne har ansvar for lokomotivet. Tiden som brukes til klargjøring og uttak av lokomotivet er ikke kjøretid og regnes med i den alminnelige arbeidstiden.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 27. juli 2008.

Bestilling

Denne forskriften er ikke gitt ut som egen publikasjon. Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken ovenfor.

Kommentarer

Regulerer tema

Nettressurser