Allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Bestillingsnummer 591
Forskrift fastsatt av Tariffnemnda 23. september 2016 nr. 1241

 

Forskriften gjelder lønns- og arbeidsvilkår for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser. 

Forskrifen er fastsatt på grunnlag av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 2016–2018 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 23. september 2016.

Merk: Forskriftens lønnssatser gjelder fra 28. oktober 2016 som er den datoen forskriften ble kunngjort på Lovdata.no.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 591
Sist trykket: 15.12.2015
Type: Forskrift
Pris: 27.5 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Se også

Regulerer tema

Nettressurser