Informasjons- og påseplikt og innsynsrett

Bestillingsnummer 592
Forskrift av 22. februar 2008 nr. 166

Forskriftens formål er å bidra til å sikre etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler (allmenngjøringsforskrifter) og retter seg mot bestillere, hovedleverandører, underleverandører og tillitsvalgte.

Forskriften gjelder der det utføres arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift, men griper ikke inn i rettigheter som følger av tariffavtale.

Per 9. juli 2015 er det gjort vedtak om allmenngjøring innenfor følgende områder:

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 14. mars 2008.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Informasjons- og påseplikt og innsynsrett
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 592
Sist trykket: 15.07.2008
Type: Forskrift
Pris: 40 inkl. mva.
Antall:

Regulerer tema

Last ned

Nettressurser