Denne siden på andre språk:

HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Bestillingsnummer 589
Forskrift av 30. mars 2007 nr. 366

HMS-kort for bygge- og anleggsnæringen er et tiltak som skal bidra til mer effektiv kontroll med helse, miljø og sikkerhet til personer som arbeider på bygge- og anleggsplasser. Kravet om HMS-kort skal også bidra til mer seriøsitet i bransjen.

Plikten til å utstyre personer som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen med HMS-kort ligger hos arbeidsgiver, eventuelt hos enkeltpersonforetak.

For mer informasjon om ordningen, og om hvordan man går fram for å bestille HMS-kort, følg lenken i høyre marg til en egen faktaside om dette.. 

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse

Ikrafttredelse: 1. januar 2008.

Sist endret

Sist endret med endringsforskrift av 3. juni 2016 nr. 566.  

BESTILL TRYKT UTGAVE
HMS-kort på bygge- og anleggsplasser
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 589
Sist trykket: 18.12.2007
Type: Forskrift
Pris: 27.5 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Regulerer tema