Unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper

Forskrift av 16. desember 2005 nr. 1567

For visse typer arbeid og for visse arbeidstakergrupper gjelder ikke enkelte av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Denne forskriften opplister hvilke bestemmelser som ikke gjelder for visse typer arbeid og for hvilke arbeidstakergrupper. Dette gjelder eksempelvis statens tjenestemenn og embetsmenn som omfattes av lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn eller som er embetsmenn.

For utenriksstasjonene gjelder ikke kapittel 10 i arbeidsmiljøloven om arbeidstid. Det finnes egne regler for arbeidstakergrupper som er ansatt i forsvaret, kommunalt brannvesen, kirkelig betjening og betjening ved kino og teatre, polititjenestemenn og personer som driver feltarbeid ved Statens Kartverk.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. januar 2006.

Sist endret

Forskriften ble sist endret ved forskrift om endring i forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper av 29. august 2009 nr. 1099. Endringen gjaldt § 3.

Bestilling

Denne forskriften er ikke gitt ut som egen publikasjon. Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken ovenfor.

Nettressurser