Utsendte arbeidstakere

Forskrift av 16. desember 2005 nr. 1566

Denne forskriften gjelder når en utenlandsk virksomhet sender arbeidstakere til Norge i forbindelse med tjenesteyting. Bestemmelsene lå tidligere i arbeidsmiljøloven, men ble flyttet ut i egen forskrift da vi fikk ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Engelsk versjon

Forskriften er oversatt til engelsk og kan lastes ned i pdf-format fra høyre marg.

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. januar 2006.

Sist endret

Forskriften er ikke endret etter ikrafttredelsen.

Bestilling

Denne forskriften er ikke gitt ut som egen publikasjon. Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken ovenfor.

Regulerer tema

Last ned