Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven

Forskrift av 16. desember 2005 nr. 1569

Forskriften beskriver tvisteløsningsnemndas virksomhet, blant annet:

  • hvordan nemnda skal være sammensatt.
  • hvordan nemndas medlemmer skal oppnevnes.
  • frister for å fremme sak for nemnda.

Hvilke type saker nemnda skal behandle, fremgår av arbeidsmiljøloven. En oversikt er gitt i en egen faktaside om Tvisteløsningsnemnda. Denne er tilgjengelig via link i høyre marg.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. januar 2006.

Bestilling

Denne forskriften er ikke gitt ut som egen publikasjon. Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken ovenfor.

Regulerer tema