Arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport

Forskrift av 10. juni 2005 nr. 543


Forskriften unntar sjåfører og andre som arbeider innen veitransport fra arbeidstidsreglene med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12.

Forskriften gjelder ikke for persontrafikk i fast rute på mindre en 50 km, og for persontrafikk hvor kjøretøyet har inntil 12 seter, inkludert førersete. Dette innebærer at fleste bussjåfører og drosjesjåfører vil falle utenom forskriften. Heller ikke selvstendig næringsdrivende er omfattet. I tillegg finnes det en rekke unntak i forhold til kjøretøyer som ikke er en del av langtransportmarkedet, for eksempel brannbiler, kjøretøyer under 3,5 tonn, og kjøretøyer som benyttes til privat formål.

Nytt i forskriften er innføring av det såkalte bestilleransvaret, som pålegger blant annet speditører å medvirke til at forskriften etterleves. Videre er det nytt at arbeidstiden er summen av samlet arbeidstid innen bransjen. Arbeidstaker må derfor opplyse om eventuelle andre jobber innen transportnæringen, slik at arbeidstiden totalt ikke overstiger 13 timer i døgnet når overtid er medregnet.

Arbeidstilsynet, sammen med Regionvegkontoret og politiet, har tilsynsansvar etter forskriften.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet (men uten sertifikateksempler), via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. juli 2005.

Sist endret

Forskriften ble sist endret 22. mai 2006.

Bestilling

Denne forskriften er ikke gitt ut som egen publikasjon. Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken ovenfor.

Regulerer tema

Gjennomfører EØS-direktiv