Plikt til å utarbeide arbeidsreglement ved virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen

Forskrift av 13. oktober 1991 nr. 1014

Forskriftens formål er å fremme arbeidsmiljø i virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen.
Se også regler om arbeidsreglement i arbeidsmiljøloven § 14-16 til 14-20.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 31. oktober 1991.

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Forskrifter vedtatt i henhold til gammel lov videreføres. Strukturelle endringer i loven gjør imidlertid at bestemmelser er flyttet. Dermed oppstår enkelte henvisningsfeil. Se lovspeilet i høyre marg for mer informasjon.

Sist endret

Forskriften er ikke endret etter ikrafttredelsen.

Bestilling

Denne forskriften er ikke gitt ut som egen publikasjon. Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken ovenfor.

Last ned

Nettressurser