Biocidforskriften

Forskrift om biocider av 18. april 2017 nr. 480


Biocider er en samlebetegnelse på stoffer som hindrer vekst av uønskede organismer - det kan for eksempel være skadedyr, bakterier, alger, mugg og lignende.

Denne forskriften har som formål å forhindre uakseptable effekter på helse og miljø ved bruk av biocidprodukter, samtidig som den innebærer en harmonisering av regelverket innenfor EØS-området.

Forskriften stiller krav om at biocider og biocidprodukter skal godkjennes før de blir innført, omsatt eller brukt i EØS-landene.

Det er Miljødirektoratet som administrerer forskriften og godkjenningsordningen. Arbeidstilsynet skal føre tilsyn etter forskriften innenfor etatens myndighetsområde.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 18. april 2017. Fra samme tidspunkt opphørte forskrift om biocider av 10. april 2014 nr. 548. 

Mer informasjon

Miljødirektoratet har mer informasjon om forskriften.

Nettressurser