Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Bestillingsnummer 572
Forskrift av 5. juli 2002 nr. 716


Denne forskriften gjelder der en arbeidstaker utfører husarbeid, tilsyn eller pleie i privat arbeidsgivers hjem. Den gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 5. juli 2002.

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Forskrifter vedtatt i henhold til gammel lov videreføres. Strukturelle endringer i loven gjør imidlertid at bestemmelser er flyttet. Dermed oppstår enkelte henvisningsfeil. Se lovspeilet i høyre marg for mer informasjon.

Sist endret

Sist endret 20. desember 2007 nr. 1674.

Endringen oppdaterte henvisningene til arbeidsmiljøloven. Publikasjonen har fått ny design.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 572
Sist trykket: 10.01.2008
Type: Forskrift
Pris: 18.75 inkl. mva.
Antall:

Se også

Gjennomfører EØS-direktiv

Last ned