Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Bestillingsnummer 571
Forskrift av 5. juli 2002 nr. 715

 

Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem.

Den gjelder når arbeid, avtalt og over tid, utføres hjemme hos arbeidstakeren. Hvis hjemmearbeidet er tilfeldig eller bare for en kort periode, faller det utenfor forskriftens bestemmelser.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse 

Forskriften trådte i kraft 5. juli 2002.

Sist endret

Publiaksjonen ble sist endret 10. januar 2008.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 571
Sist trykket: 10.01.2008
Type: Forskrift
Pris: 18.75 inkl. mva.
Antall:

Regulerer tema

Gjennomfører EØS-direktiv

Last ned