Storulykkeforskriften

Bestillingsnummer 562

Forskrift av 3. juni 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer.

Forskriften har som formål å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår og begrense konsekvensene slike storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon fører tilsyn etter forskriften.

Forskriften erstatter Storulykkeforskriften 17. juni 2005 nr. 672.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

 

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. juli 2016. Det er satt en frist for å etterkomme nye krav i forskriften på ett år etter ikrafttredelsen - det vil si 1. juli 2017. 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Storulykkeforskriften
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 562
Sist trykket: 20.09.2005
Type: Forskrift
Pris: 46.25 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Gjennomfører EØS-direktiv

Nettressurser