Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

Bestillingsnummer 543
Forskrift av 9. desember 1996 nr. 1242

 

Forskriften omfatter alle typer utstyr og sikkerhetssystem - både av elektrisk og ikke-elektrisk art - innen sitt virkeområde. Forskriften stiller krav til produsentens, eller dennes representants, dokumentasjon av samsvar med forskriften. Dokumentasjon av samsvar med forskriftens krav består som hovedregel av to deler; en samsvarserklæring undertegnet av produsenten eller dennes representant, samt en mer omfattende teknisk underliggende dokumentasjon.

Oppgavene til teknisk kontrollorgan er beskrevet i forskriften.

Publikasjonen inneholder kommentarer og flere vedlegg.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. januar 1997.

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Forskrifter vedtatt i henhold til gammel lov videreføres. Strukturelle endringer i loven gjør imidlertid at bestemmelser er flyttet. Dermed oppstår enkelte henvisningsfeil. Se lovspeilet i høyre marg for mer informasjon.

Sist endret

Forskriften ble siste endret med forskriftsendring av 19. april 2016 nr. 398. 
Publikasjonen er ikke oppdatert med denne endringen.  

BESTILL TRYKT UTGAVE
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 543
Sist trykket: 15.06.2014
Type: Forskrift
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Kommentarer

Regulerer tema

Gjennomfører EØS-direktiv

Last ned