Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

Bestillingsnummer 543
Forskrift av 9. desember 1996 nr. 1242

 

Forskriften omfatter alle typer utstyr og sikkerhetssystem - både av elektrisk og ikke-elektrisk art - innen sitt virkeområde. Forskriften stiller krav til produsentens, eller dennes representants, dokumentasjon av samsvar med forskriften. Dokumentasjon av samsvar med forskriftens krav består som hovedregel av to deler; en samsvarserklæring undertegnet av produsenten eller dennes representant, samt en mer omfattende teknisk underliggende dokumentasjon.

Oppgavene til teknisk kontrollorgan er beskrevet i forskriften.

Publikasjonen inneholder veiledning, kommentarer og flere vedlegg.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. januar 1997.

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Forskrifter vedtatt i henhold til gammel lov videreføres. Strukturelle endringer i loven gjør imidlertid at bestemmelser er flyttet. Dermed oppstår enkelte henvisningsfeil. Se lovspeilet i høyre marg for mer informasjon.

Sist endret

Forskriften ble siste endret med forskriftsendring av 8. desember 2003 nr. 1458.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 543
Sist trykket: 15.06.2014
Type: Forskrift
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Kommentarer

Regulerer tema

Gjennomfører EØS-direktiv

Last ned