Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr

Bestillingsnummer 523
Forskrift av 19. august 1994 nr. 819


Forskriften gjelder for produksjon og omsetning av PVU. Den inneholder generelle krav om blant annet samsvarserklæring, EF-typeprøving, teknisk dokumentasjon og CE-merking, samt krav til utførelse og konstruksjon av verneutstyret.

Denne forskriften gjelder ikke for:

 • PVU spesielt utformet og konstruert til bruk i militæret eller i politiet.
 • utenlandske virksomheter på Svalbard, se forskriftens kapittel III.
 • petroleumsvirksomheten til havs.
 • PVU til bruk ved selvforsvar.
 • PVU utformet og konstruert til privat bruk mot:
  • ugunstige værforhold.
  • fuktighet og vann.
  • varme.
 • PVU beregnet på å berge eller verne personer på fartøyer eller luftfartøyer, og som ikke skal bæres hele tiden.
 • hjelmer og visir for brukere av to- og trehjulsdrevne motorkjøretøy.
 • produksjon og omsetning av PVU som reguleres av annen lovgivning.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 19. august 1994.

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Forskrifter vedtatt i henhold til gammel lov videreføres. Strukturelle endringer i loven gjør imidlertid at bestemmelser er flyttet. Dermed oppstår enkelte henvisningsfeil. Se lovspeilet i høyre marg for mer informasjon.

Sist endret

Forskriften ble sist endret ved forskrift av 4. desember 2015 nr. 1394 (tilpasning til ny straffelov). 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 523
Sist trykket: 15.06.2010
Type: Forskrift
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Regulerer tema

Gjennomfører EØS-direktiv

Last ned