Maskiner

Bestillingsnummer 522
Forskrift av 20. mai 2009 nr. 544

Formålet med forskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter konstrueres og bygges slik at arbeidstakere og forbrukere er vernet mot skader på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.

Forskriften er begrenset til å gjelde bygging og konstruksjon av maskiner. Den retter seg derfor mot produsenter, importører, leverandører og andre forhandlere. Bruk av maskiner i en virksomhet, omfattes ikke av denne forskriften.

Maskiner som kommer inn under forskriften skal ha samsvarserklæring og være CE-merket.

En rekke maskiner omfattes ikke av denne forskriften. Disse er listet opp i forskriften
§ 1 Virkeområde.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 29. desember 2009.

Sist endret

Publikasjonen er oppdatert med forskriftsendringer av 17. september 2014 nr. 1199, 6. november 2014 nr. 1404 og 12. desember 2014 nr. 1608.'

Merk: En forskriftsendring av 12. april 2015 nr. 1393 er ikke tatt inn publikasjonen. Det gjelder en henvisning til ny straffelov. 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Forskrift om maskiner
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 522
Sist trykket: 15.04.2015
Type: Forskrift
Pris: 92.5 inkl. mva.
Antall:

Regulerer tema

Gjennomfører EØS-direktiv

Last ned