Maskiner

Bestillingsnummer 522
Forskrift av 20. mai 2009 nr. 544

Formålet med forskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter konstrueres og bygges slik at arbeidstakere og forbrukere er vernet mot skader på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.

Forskriften er begrenset til å gjelde bygging og konstruksjon av maskiner. Den retter seg derfor mot produsenter, importører, leverandører og andre forhandlere. Bruk av maskiner i en virksomhet, omfattes ikke av denne forskriften.

Maskiner som kommer inn under forskriften skal ha samsvarserklæring og være CE-merket.

En rekke maskiner omfattes ikke av denne forskriften. Disse er listet opp i forskriften
§ 1 Virkeområde.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 29. desember 2009.

Sist endret

Forskriften ble siste endret ved forskrift av 17. september 2014 nr. 1199. Publikasjonen vil bli oppdatert ved neste opptrykk. 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Forskrift om maskiner
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 522
Sist trykket: 15.06.2014
Type: Forskrift
Pris: 92.5 inkl. mva.
Antall:

Kommentarer

Regulerer tema

Gjennomfører EØS-direktiv

Last ned