Kullgruvene på Svalbard

Bestillingsnummer 231
Forskrift av 18. januar 1993 nr. 33


Forskriften retter seg mot arbeidsgiver. Den gjelder for arbeid under dagen i kullgruver på Svalbard og for anlegg i dagen innenfor en radius av 50 m fra gruveåpningen.

Forskriften finnes også i russisk utgave.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. mars 1993.

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Forskrifter vedtatt i henhold til gammel lov videreføres. Strukturelle endringer i loven gjør imidlertid at bestemmelser er flyttet. Dermed oppstår enkelte henvisningsfeil. Se lovspeilet i høyre marg for mer informasjon.

Sist endret

Sist endret ved forskrift 16. november 2015 nr. 1326 (tilpasning til ny straffelov).
Merk at publikasjonen ikke er oppdatert med denne endringen. 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Kullgruvene på Svalbard
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 231
Sist trykket: 15.11.2006
Type: Forskrift
Pris: 40 inkl. mva.
Antall:
BESTILL TRYKT UTGAVE
Kullgruvene på Svalbard (russisk utgave)
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 517
Sist trykket:
Type: Forskrift
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned