Adgang til ved tariffavtale å fravike reglene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak

Forskrift av 6. juli 2015 nr. 874

 

Forskriften gir adgang til at det ved tariffavtale kan gjøres unntak fra reglene i arbeidsmiljøloven om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak.

Dersom det gjelder en tariffavtale i bemanningsforetaket, som er inngått med en fagforening med minst 10 000 medlemmer, kan likebehandlingsreglene fravikes.

Likebehandlingsreglene kan fravikes også for arbeidstakere som ikke er bundet av tariffavtalen, forutsatt at disse på tilsvarende måte gis rettigheter etter avtalen.

 

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse og overgangsregel

Ikrafttredelse: 15. juli 2015.

Overgangsregel i § 2: Forskriften får først virkning ved inngåelse av en ny tariffavtale eller etter revisjon av en tariffavtale.

 

Regulerer tema

Nettressurser