Delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

Forskrift fastsatt av Tariffnemnda 23. september 2016 nr. 1243.

 

Forskriften gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører slikt arbeid i slike bedrifter.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak. Den gjelder heller ikke for petroleumsvirksomheten til havs.

Forskriften er fastsatt på grunnlag av «Landsoverenskomsten for elektrofagene 2016–2018» mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Nelfo på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og EL & IT Forbundet på den andre siden.

Fulltekst

Forskriften er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 23. september 2016.

Merk: Forskriftens lønnssatser gjelder fra 28. oktober 2016 som er den datoen forskriften ble kunngjort på Lovdata.no.

 Se også

Regulerer tema

Nettressurser