Allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

Forskrift fastsatt av Tariffnemnda 11. mai 2015 nr. 554

 

Forskriften gjelder lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

Forskriften gjelder også kabotasjekjøring, det vil si transportoppdrag mellom steder i Norge som etterfølger en grensekryssende transport til Norge, og kombinert transport, det vil si transport på vei i Norge som starter eller slutter med en grensekryssende transport på jernbane eller skip. Forskriften gjelder ikke grensekryssende transportvirksomhet (internasjonal transport) ut over dette.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Godsbilavtalen av 2014 mellom Norges Lastebileier-Forbund og NLFs overenskomstbundne medlemsbedrifter på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Yrkestrafikkforbundet på den annen side, og på Overenskomst for godstransport av 2014 mellom Norges Lastebileier-Forbund og NLFs overenskomstbundne medlemsbedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/Norsk Transportarbeiderforbund på den annen side.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. juli 2015.

Sist endret

Forskriften ble sist endret 12. oktober 2015, da Tariffnemnda vedtok å endre virkeområdet for forskriften.

Se også

Regulerer tema

Last ned

Nettressurser