Allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter

Forskrift fastsatt av Tariffnemnda 11. november 2016 nr. 1323

Forskriften gjelder lønns- og arbeidsvilkår for fagarbeidere og produksjonsarbeidere med dertil hørende arbeidsoperasjoner, lagerarbeidere, transport, vakthold, rengjøring og kantine, håndverkere, reparatører, arbeidsledere, kontrollører, instruktører og kjølemaskinister/kuldemaskinister.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter 2016–2018 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Sjømat Norge på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på den annen side.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 18. november 2016. Forskriftens lønnssatser gjelder fra samme dato.

 

Se også

Regulerer tema

Nettressurser