Innleie fra bemanningsforetak

Forskrift av 11. januar 2013 nr. 33.


Forskriften har bestemmelser som gjør reglene om adgangen til innleie og likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven gjeldende også ved innleie til virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Forskriften inneholder også en bestemmelse om straff ved brudd på taushetsplikt.

Fulltekst

 

Ikraftredelse

Forskriften trådte ikraft 11. januar 2013.

Regulerer tema