Denne siden på andre språk:

Produsentforskriften

Bestillingsnummer 705
Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften)

 

Forskriften retter seg mot den som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører, omsetter, leier ut, låner ut eller setter i drift produkter som omfattes av forskriften.

Formålet med forskriften er å sørge for at arbeidsutstyr og andre produkter er konstruert, utformet og produsert slik at arbeidstakerne ved bruken er vernet mot skader på liv eller helse.

Fulltekst

Ikrafttredelse

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2013.

Sist endret

Forskriften ble sist endret ved endringsforskrift av 22. desember 2016 nr. 1837. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017. Publikasjonen vil bli oppdatert ved neste opptrykk. 

Bestilling

Bruk handlekurven nedenfor for å bestille denne forskriften.
Det er også mulig å bestille denne forskriften i et sett med alle de seks arbeidsmiljøforskriftene:

BESTILL TRYKT UTGAVE
Produsentforskriften
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 705
Sist trykket: 09.02.2017
Type: Forskrift
Pris: 47.5 inkl. mva.
Antall:

Regulerer tema

Last ned

Nettressurser