Denne siden på andre språk:

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Bestillingsnummer 704
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 nr. 1358.

 

Forskriften gjelder for virksomheter hvor arbeidstakere kan utsettes for fysiske, kjemiske eller biologiske faktorer.

Formålet med forskriften er å beskytte arbeidstakerne mot farer på grunn av fysiske, kjemiske eller biologiske faktorer i virksomheten ved å angi grenseverdier, tiltaksverdier og smitterisikogrupper.

Fulltekst

Ikrafttredelse m.m.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2013.

Sist endret

Forskriften ble sist endret med endringsforskrift av 22. desember 2016 nr. 1860. 
Endringene trådte i kraft 1. januar 2017. 

 

Bestilling

Bruk handlekurven nedenfor for å bestille denne forskriften.
Det er også mulig å bestille denne forskriften i et sett med alle de seks arbeidsmiljøforskriftene:

BESTILL TRYKT UTGAVE
Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 704
Sist trykket: 09.02.2017
Type: Forskrift
Pris: 122.5 inkl. mva.
Antall:

Regulerer tema

Last ned

Nettressurser