Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Bestillingsnummer 701
Forskrift fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 nr. 1355

 

Forskriften gjelder organisering, tilrettelegging og ledelse av arbeidet, og medvirkning fra arbeidstakerne eller deres representanter.

Formålet med forskriften er at arbeid organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakere sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø beskyttet mot fysiske eller psykiske belastninger.

Fulltekst

Ikrafttredelse

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2013.

Sist endret

Forskriften ble sist endret med endringsforskrift av 22. desember 2016 nr. 1857.
Endringene trådte i kraft 1. januar 2017. Publikasjonen vil bli oppdatert ved neste opptrykk. 
 

Bestilling

Bruk handlekurven nedenfor for å bestille denne forskriften.
Det er også mulig å bestille denne forskriften i et sett med alle de seks arbeidsmiljøforskriftene:

BESTILL TRYKT UTGAVE
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 701
Sist trykket: 09.02.2017
Type: Forskrift
Pris: 85 inkl. mva.
Antall:

Regulerer tema

Last ned

Nettressurser