Klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)

Forskrift av 16. juni 2012 nr. 622

Formålet med forskriften er at klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger skal følge de samme prinsippene og reglene over hele verden. Dette vil gi bedre sikkerhet ved bruk og transport av kjemikalier, i tillegg til at handel over landegrensene med stoffer og stoffblandinger vil bli enklere.

Forskriften gjelder parallelt med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier fram til 1. juni 2015. Norske myndigheter anbefaler at norske fremstillere, importører og etterfølgende brukere allerede nå følger det nye regelverket for å unngå unødvendige handelshindringer i EØS-området.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 16. juni 2012.

Sist endret

Siste endret ved forskrift av 12. desember 2015 nr. 1473.

Trykt utgave

Forskriften er ikke tilgjengelig i trykt utgave. 

 

 

Nettressurser