Klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)

Forskrift av 16. juni 2012 nr. 622

Formålet med forskriften er at klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger skal følge de samme prinsippene og reglene over hele verden. Dette vil gi bedre sikkerhet ved bruk og transport av kjemikalier, i tillegg til at handel over landegrensene med stoffer og stoffblandinger vil bli enklere.

 

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 16. juni 2012.

Sist endret

Siste endret ved forskrift av 8. juli 2017 nr. 1170.

Trykt utgave

Forskriften er ikke tilgjengelig i trykt utgave. 

 

 

Nettressurser