Offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskriften krever at alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester må søke om godkjenning. Godkjente virksomheter skal registreres i et sentralt register, hvor det vil være enkelt å finne ut hvilke bedrifter som er godkjente.

Forskriften har forbud mot kjøp av renholdstjenester fra ikke godkjente renholdsvirksomheter - gjelder ikke for forbrukeres kjøp av renholdstjenester til privat bruk.

Arbeidstilsynet har fått oppgaven med å opprette og drifte denne godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter.

Forskriften har også bestemmelser om HMS-kort for arbeidstakere i næringen. 

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse

Forskriften trådte i kraft 1. september 2012, med unntak av § 18 - § 20, tilsyn og sanksjoner, som trådte i kraft 1. desember 2012.

Sist endret

Forskriften ble sist endret med endringsforskrift av 3. juni 2016 med ikraftredelse samme dato.

Trykt utgave

Forskriften er ikke tilgjengelig i trykt utgave. 

 

Se også