Allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Bestillingsnummer 607
Forskrift fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 nr. 1483

 

Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder regulering av lønns- og arbeidsvilkår, og utgifter til reise, kost, losji og arbeidstøy.

Merk at forskriften ikke gjelder for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomst for Renholdsbedrifter 2014–2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den andre siden. 
 

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 27. november 2014.

Fra samme tidspunkt opphørte forskrift av 23. mai 2013 nr. 530 om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.  

Sist endret

Forskriften ble endret med forskriftsendring av 4. mai 2015 nr. 450. Endringen gjaldt lønnssatsene i § 3. Endringene trådte i kraft 8. mai 2015. 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 607
Sist trykket: 15.12.2014
Type: Forskrift
Pris: 18.75 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Regulerer tema

Nettressurser