Allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Bestillingsnummer 607
Forskrift fastsatt av Tariffnemnda 31. mars 2017 nr. 533

 

Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder regulering av lønns- og arbeidsvilkår, og utgifter til reise, kost, losji og arbeidstøy.

Merk at forskriften ikke gjelder for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomst for Renholdsbedrifter 2016–2018 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. juni 2017.

Fra samme tidspunkt opphørte forskrift av 27. november 2014 nr. 1483 om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.  

BESTILL TRYKT UTGAVE
Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 607
Sist trykket: 15.12.2014
Type: Forskrift
Pris: 18.75 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Regulerer tema

Nettressurser