Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Bestillingsnummer 604
Forskrift av 5. januar 2017 nr. 24

 

Forskriften omfatter jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid og lager-/terminalarbeid, samt alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen.

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2016–2018 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Forskriften trådte i kraft 16. januar 2017.

Fra samme dato ble forskrift 27. november 2014 nr. 1481 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene opphevet. 

Trykt utgave er ikke til tilgjengelig.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 604
Sist trykket: 15.12.2014
Type: Forskrift
Pris: 27.5 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Se også

Regulerer tema

Nettressurser