Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Bestillingsnummer 604
Forskrift av 27. november 2014 nr. 1481

 

Forskriften omfatter jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid og lager-/terminalarbeid, samt alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen.

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2014–2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Landbruk på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Forskriften trådte ikraft 27. november 2014.

Fra samme dato ble forskrift 27. november 2012 nr. 1196 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene opphevet. 

Sist endret

Forskriften ble siste endret med forskriftsendring av 4. mai 2015 nr. 447. Lønnssatsene i i § 3 ble endret. Endringene trådte i kraft 8. mai 2015.   

BESTILL TRYKT UTGAVE
Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 604
Sist trykket: 15.12.2014
Type: Forskrift
Pris: 27.5 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Se også

Regulerer tema

Nettressurser