Denne siden på andre språk:

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Bestillingsnummer 599
Forskrift av 3. august 2009, nr. 1028.

 

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Byggherrens plikt er å sørge for at dette skal skje gjennom planlegging av prosjektet, samt organisering og oppfølging av arbeidet.

Byggeherreforskriften er hjemlet i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd.

Publikasjonen med forskriftstekst og kommentarer kan bestilles i handlekurven nedenfor. Kommentarene er også tilgjengelig i fulltekst. Se lenke i den høyre margen.

Fulltekst

Teksten til forskriften er tilgjenglig via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse 1. januar 2010.

Sist endret

Forskriften ble sist endret med endringsforskrift 3. juni 2016 nr. 568 med i ikrafttredelse 1. juli 2016. Endringene gjaldt § 15 om føringen av elektroniske oversiktslister. 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Byggherreforskriften - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 599
Sist trykket: 15.04.2014
Type: Forskrift
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Regulerer tema

Gjennomfører EØS-direktiv

Last ned