Denne siden på andre språk:

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Bestillingsnummer 599
Forskrift av 3. august 2009, nr. 1028.

 

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Byggherrens plikt er å sørge for at dette skal skje gjennom planlegging av prosjektet, samt organisering og oppfølging av arbeidet.

Byggeherreforskriften er hjemlet i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd.

Publikasjonen med forskriftstekst og kommentarer kan bestilles i handlekurven nedenfor. Kommentarene er også tilgjengelig i fulltekst. Se lenke i den høyre margen.

Fulltekst

Teksten til forskriften er tilgjenglig via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse 1. januar 2010.

Sist endret

Forskriften ble sist endret med endringsforskrift 3. juni 2016 nr. 568 (endret ved forskrift 29. juni 2016 nr. 835 og forskrift 5. mai 2017 nr. 545) med ikrafttredelse 1. juli 2017.  Endringene gjelder § 15 om føringen av elektroniske oversiktslister. 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Byggherreforskriften - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 599
Sist trykket: 15.04.2014
Type: Forskrift
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Regulerer tema

Gjennomfører EØS-direktiv

Last ned