Sertifiseringsordningen for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynets ordning for sertifisert kontroll og opplæring.

Om ordningen

Sertifiseringsordningen for sakkyndig kontroll og sikkerhetsopplæring ble opprettet i 1998. Hensikten er å sikre en tredjepartsverifisering for kran, truck og anleggsmaskiner. Å bekrefte samsvar med gitte krav omfatter både teknisk sikkerhetskontroll av utstyr og sikkerhetsopplæring av førere av arbeidsutstyr.

Privateide sertifiseringsorganer ble fra 2001 utpekt gjennom vedtak av Arbeidstilsynet, for å sertifisere virksomheter som ville drive sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Godkjente bedrifter kalles sertifiserte virksomheter.  

Oversikt over utpekte sertifiseringsorgan 

Her finner du oversikt over arbeidsutstyr som krever sakkyndig kontroll og sikkerhetsopplæring

Sertifisert opplæring skal undervises etter opplæringsplaner

Opplæringsplanene er satt sammen av fire moduler:

 1. Første modul er grunnleggende opplæring som er felles for alle. 
 2. Modul to er teoretisk opplæring tilpasset arbeidsutstyret. 
 3. Modul tre er grunnleggende praksis.
 4. Modul fire er mengdetrening på arbeidsutstyret.

Modul en, to og fire avsluttes med en prøve. Sertifisert opplæring kan sammenlignes med opplæring til førerkort klasse B. Det er en minimumsopplæring som skal gi føreren den grunnleggende kompetansen til å kjøre sikkert, men det er ingen yrkesutdanning.

Her finner du en figur som viser hvordan opplæringen er bygd opp (.pdf)

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynets fagforum gir råd til Arbeidstilsynet i arbeidet med å utøve myndighet innenfor sertifiseringsordningen. Fagforumet innkalles til møter to ganger i året. Representantenes oppgaver er å: 

 • Gi faglige innspill på saker som blir forelagt forumet 
 • Fremme saker i fagforumet 
 • Begrunne og forsvare synet til organisasjonene de representerer
 • Informere tilbake til sin organisasjon betraktninger som forumet gjør seg
 • Bidra konstruktivt til å utarbeide omforente forslag

Medlemmer i fagforumet

 • NHO ved Knut Egge (Veidekke Entreprenør AS)
 • LO ved Mats Idland (RVO) og Jonny Gotteberg (Norsk Arbeidsmandsforbund og RVO)
 • Kranteknisk forening (KTF) ved Audun Vabø
 • Norsk kompetanseregister ved Hermod Pettersen
 • Kompetansesenteret for arbeidsutstyr (KOSAR) ved Bjarne Roland
 • Maskingrossisternes Forening (MGF) ved Bjørn Skretteberg
 • Personløfterforeningen (PLF) ved Jan Erik Parr
 • Samarbeidsgruppen for sertifiseringsorgan (SGS) ved Ole Kristian Vik (TI Sertifisering) og Ellington Wilkins (ASAS-Sertifisering)
 • Løfteteknisk forening (LTF) ved Einar Berggraf
 • Norsk organisasjon for sikkerhetskompetanse (NOORSI) ved Audun Sætre
 • Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS) ved Roar Sømoen
 • Norsk utleieforening ved Martin Tveter
 • Petroleumstilsynet ved Sigmund Andreassen 

Status per 2. juli 2015

Arbeidstilsynet har nå tatt ansvaret for "Samordningsrådets normative dokumenter med justeringer og tillegg". Sertifisering skal fremdeles gjøres etter "Tilleggskriterier", "Opplæringsplaner" og "Normer for kontrollomfang". 

Her er dokumentet som viser status per 2.7.2015 og "Samordningsrådets normative dokumenter med justeringer og tillegg" (.pdf)

Når «Samordningsrådets normative dokumenter med justeringer og tillegg» henviser til utgåtte forskrifter, er det de tilsvarende bestemmelsene i dagens forskrifter som gjelder.
Lenken fører til et «speil» mellom forskrift om bruk av arbeidsutstyr (1998) og dagens forskrifter (2011) (.pdf)

Regelverk

Last ned

Nettressurser