Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll og sikkerhetsopplæring

Konkrete råd

 • Det er viktig å ha en god oversikt over hvilke kompetansebevis hver arbeidstaker har, og dette bør være en del av HMS-systemet i virksomheten.
 • Vær oppmerksom på at dersom virksomheten skal bruke en arbeidstaker uten sertifisert opplæring til å kjøre traverskran, må bruken ikke kunne medføre risiko for liv eller helse.

Arbeidsutstyr med krav om kontroll av sertifisert sakkyndig virksomhet: 

 • Arbeidsutstyr for hengende last (kran)
 • Løfteredskap (brukes mellom lasten og krankroken)
 • Løfte- og stablevogn for gods (truck)
 • Masseforflyttingsmaskin (anleggsmaskin) med større effekt enn 15 kW (20,4 hk)
 • Arbeidsutstyr på bergningsvogn som kran, vinsj og hydraulisk løfteinnretning
 • Personløfter
 • Hengestillas
 • Klatrestillas for høyder over 3 meter
 • Studio- og scenerigg 
 • Byggeplassheis
 • Trallebane

Sakkyndig kontroll skal gjøres etter "Normer for kontrollomfang" (.pdf)

Arbeidsutstyr med krav om sertifisert opplæring:

 • Bro- og traverskran, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse
 • Tårnkran
 • Mobilkran med større kapasitet enn 2 tm
 • Portalkran
 • Kran med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger
 • Løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen (truck)
 • Masseforflyttingsmaskin med større effekt enn 15 kW (20,4 hk) (anleggsmaskin)

Sertifisert opplæring skal undervises etter opplæringsplaner

Se også

Regelverk