Mobile ikt-verktøy

Konkrete råd

Hva du bør tenke over:

 • Er du på jobb når du egentlig har fri?
 • Hvordan sitter eller står du?
 • Er det lett å se på skjermen?
 • Hører du godt? 
 • Vet du om arbeidsgiver bruker data fra dine ikt-verktøy til kontroll av ditt arbeid? 
 • Kan bruk av ikt-verktøy være en sikkerhetsrisiko?

 

Om mobile ikt-verktøy

Smarttelefon, nettbrett og bærbar pc har blitt vanlige verktøy for mange arbeidstakere i Norge. I tillegg brukes de mer og mer på fritiden. Det som skiller disse verktøyene fra bruk av stasjonær pc, er særlig størrelsen og at vi forholdsvis lett kan ha dem med overalt. Mobile ikt-verktøy er først og fremst til kortvarig bruk, når man ikke er på sin vanlige arbeidsplass. De fleste opplever at mobile ikt-verktøy er nyttige ved at de gir økt fleksibilitet.

Skjermen er forholdsvis liten, betydelig mindre enn en separat skjerm til en pc. Berøringsskjermer brukes til inntasting og styring, i motsetning til en vanlig pc som styres via separat tastatur og datamus.

Tastaturet på mobiltelefoner og i smarttelefonens skjerm har små bokstaver sammenlignet med fingertuppen til en voksen person. På en bærbar pc kan tastaturet være mindre og mer kompakt enn på et separat tastatur. Både smarttelefon og nettbrett holdes i en hånd mens den andre hånden brukes til å styre enheten via skjermen. Det finnes ekstrautstyr som kanskje kan bedre arbeidsforholdene, f.eks. pekepenner, separat tastatur og støtte til nettbrett.

Internettilgang finnes etter hvert de fleste steder, eventuelt via mobilnett. De nye ikt-verktøyene kan derfor være tilkoplet kontinuerlig.  

 

Risikoforhold

Den samlede bruken, inkludert på fritiden, påvirker risikoen for utvikling av helseplager. Om vi får helseplager ved bruk av mobilt ikt-verktøy, vil også avhenge av hvordan vi bruker verktøyene. Under finner du noen forhold som det kan være nyttig å tenke gjennom.

Fysiske forhold

Ensidig, langvarig muskelarbeid, også lite styrkekrevende arbeid, kan føre til muskel- og skjelettplager. Det er ikke noe som tyder på at bruk av mobilt ikt-verktøy i kortere perioder fører til helseplager.  

Det mobile utstyret gjør at man kan arbeide på offentlige steder, som for eksempel flyplasser, kafeer etc. Dersom det er mye støy eller andre forstyrrelser i omgivelsene, kan dette oppleves som stressende. Refleks i skjermen fra andre lyskilder (lamper, vinduer) kan gjøre tekst og bilder vanskeligere å se. Dette kan over tid gi uheldig belastning på muskulatur i nakke/skuldre og rundt øynene.

Dersom en bærbar pc hviler i fanget, vil varmen fra den overføres. Det finnes utstyr som man kan plassere pc-en på, for å unngå dette.

Hvis du snakker mye i mobiltelefon, er en hodetelefon med god lydgjengivelse og god mikrofon nyttig.

Det finnes svake elektromagnetiske felt rundt mobiltelefoner, trådløse telefoner, trådløse nettverk og lignende. En ekspertgruppe oppnevnt av Norsk Folkehelseinstitutt, som har utredet om svake elektromagnetiske felt gir helseskader, fant ikke dokumentert helserisiko knyttet til slike felt. 

Organisatoriske forhold

Den nye teknologien gir økt fleksibilitet, men kan også medføre at grensene for når en er på jobb og når en har fri utviskes, slik at arbeid og fritid glir over i hverandre. Dersom en ikke er bevisst forventninger og rammer for når en medarbeider skal være tilgjengelig, kan dette bli et problem både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Nye ikt-verktøy kan gi en lettere arbeidshverdag for "mobile" arbeidstakere, ved at informasjon fra og kontakt med arbeidsgiver er lettere tilgjengelig. Nye ikt-verktøy kan også bedre sikkerheten for arbeidstakere som er ute på arbeidsoppdrag. Men arbeidsgiver får også en økt mulighet for kontroll (GPS-overvåkning, tidsovervåkning etc.) Partene må inngå lokale avtaler om hvilke data som kan innhentes og hvordan de kan brukes.

Personvern og privatlivets fred kan også utfordres, dersom virksomheter utvikler nettsider med bilder og ulik informasjon om ansatte, for eksempel telefonnummer, privat e-postadresse, personlige opplysninger, bilde mm.    

Sikkerhet

Mobilt ikt-verktøy kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. For eksempel under bilkjøring kan vi bli forstyrret av SMS eller anrop.

Tips og råd

Hvordan sitter/står du, når du bruker nettbrett, smarttelefon, bærbar pc?

 • Finn gode arbeidsstillinger med nok støtte og skift stilling ofte.
 • Støyende omgivelser kan virke anstrengende.

Er det lett å se på skjermen?  

 • Bruk stor nok skriftgjengivelse.
 • Unngå lysreflekser i skjermen.

Hører du godt?

 • Bruk hodetelefon med god lydgjengivelse og god mikrofon.

Er du "på jobb" når du har fri?

 • Avklar forventninger med din arbeidsgiver, slik at dere er enige om hva som er din fritid.

Vet du om arbeidsgiver bruker data fra dine ikt-verktøy til kontroll av ditt arbeid?

 • Arbeidsgiver skal informere om hvilke data som hentes inn og hva de skal brukes til.

Kan bruk av ikt-verktøy være en sikkerhetsrisiko?

 • Unngå at ikt-verktøy stjeler oppmerksomhet under utførelsen av arbeid.

Se også

Nettressurser