Denne siden på andre språk:

HMS-kort for renholdsbransjen

 

Alle renholdere må bære HMS-kort på jobb

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, er pålagt å utstyre alle arbeidstakere som utfører renholdsarbeid med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Hensikten er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for.

Kravet til HMS-kort gjelder også de som driver alene (enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstaker). Også virksomheter som leier ut arbeidstakere til renholdsarbeid plikter å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort.

Slik søker du om HMS-kort

Det er arbeidsgiver som søker om HMS-kort for sine ansatte på renholdskort.no. Arbeidsgiver plikter å undersøke arbeidstakers identitet før han sender inn søknad om HMS-kort. Først må Arbeidstilsynet klarere virksomheten for HMS-kortbestilling, etter at virksomheten har søkt om godkjenning via nettstedet altinn.no.

Bestilling av HMS-kort på www.renholdskort.no foregår i flere trinn.

Virksomheten må først lage seg en bestiller-ID på renholdskort.no. Når det er gjort, kan virksomheten bestille HMS-kort for alle renholderne.

Virksomheten må innhente bilde, signatur og annen gyldig legitimasjon fra hver arbeidstaker for å få bestilt HMS-kort. Arbeidstakerne må være registrert i alle relevante registre for å få HMS-kort. Kortbestillingen vil ikke bli godkjent dersom dette ikke er i orden.

Det er bare HMS-kort utstedt av Oberthur Technologies Norway AS på vegne av Arbeidstilsynet som er gyldig. Du bestiller HMS-kort på www.renholdskort.no eller papirskjema (KB3 renhold) som du får ved henvendelse til Arbeidstilsynet på telefon 73 19 97 00.

Kortbestillingen

Arbeidsgiver plikter å undersøke arbeidstakers identitet før han sender inn søknad om HMS-kort, så finn fram dette:

  • organisasjonsnummer og navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak
  • navn på kortinnehaveren (slik det er registrert i folkeregisteret)
  • kortinnehavers fødselsnummer (9 siffer)
  • kortinnehaverens kjønn
  • bilde av arbeidstakeren/innehaver
  • bilde av signaturen til arbeidstaker/innehaver
  • bilde av arbeidstakers legitimasjon

Om kortet

Kortet er gyldig så lenge man er ansatt i virksomheten, men maksimalt i to år.

HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre. HMS-kortet skal bæres godt synlig, og skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, Skatteetaten eller andre som har legitimt behov for å kontrollere kortet. Det er viktig å merke seg at HMS-kortene er virksomhetens eiendom, ikke arbeidstakers. Den enkelte virksomhet må derfor ha full kontroll over og administrasjonsansvar for HMS-kortene i sin bedrift.

Når du er arbeidsgiver

Du søker om HMS-kort for alle ansatte som utfører renholdsarbeid, ett kort for hvert ansettelsesforhold. Også ansatte som er ansatt andre steder må ha et HMS-kort utstedt for arbeidet som gjøres for deg. Arbeidsgive plikter å undersøke arbeidstakers identitet før han sender inn ny søknad om HMS-kort.

Utgåtte eller ugyldige kort skal leveres tilbake til kortutsteder. Arbeidstilsynet og skattemyndighetene kan inndra utgåtte og ugyldige HMS-kort. Kort som arbeidstakere har levert tilbake til deg skal sendes tilbake til kortutsteder for makulering.

Når du er arbeidstaker

Du skal få HMS-kort fra arbeidsgiver. Kortet er knyttet til ansettelsen hos et bestemt firma. Hvis du er ansatt mer enn ett sted, skal du ha ett HMS-kort for hvert ansettelsesforhold.

Du skal øyeblikkelig melde fra til arbeidsgiver dersom du mister eller får stjålet HMS-kortet. Arbeidsgiver skal melde fra til kortutsteder, slik at du kan få nytt kort. Hvis du slutter å jobbe for virksomheten, skal du levere tilbake kortet til arbeidsgiver.

Se også

Regelverk

Nettressurser