Uheldige arbeidsstillinger

Hva er uheldige arbeidsstillinger?
Om mulige helseplager
Forhold som reduserer belastningen ved uheldige arbeidsstillinger
Forhold som øker belastningen ved uheldige arbeidsstillinger
Utsatte yrker og bransjer

Hva er uheldige arbeidsstillinger?

Uheldige arbeidsstillinger er arbeid som over tid utføres over skulderhøyde, under knehøyde, i liggende, knestående, huksittende og/eller vridde stillinger. Slike arbeidsstillinger gir uheldig belastningsforhold i ledd på grunn av belastning på en liten flate, og de er mer krevende for muskulaturen.

Om mulige helseplager

Helseplager som kan følge av uheldige arbeidsstillinger er smertetilstander og betennelser (inflammasjon) i ledd, leddbånd, slimposer, sener og i muskulatur.

Forhold som reduserer belastningen ved uheldige arbeidsstillinger

 • korte arbeidsøkter
 • stor grad av selvbestemmelse når det gjelder hyppighet og varighet av pauser
 • variasjon i arbeidsstillinger
 • hjelpemidler og verneutstyr for å redusere belastningen
 • god opplæring i arbeidsstillinger og -teknikk og i bruk av hjelpemidler

Forhold som øker belastningen ved uheldige arbeidsstillinger

 • trange fysiske forhold (ikke plass til å utføre arbeidet med god arbeidsteknikk)
 • varer eller andre objekter som skal håndteres er for store eller for tunge eller er vanskelig å få godt grep om
 • statisk muskelarbeid (ensidig muskelarbeid over tid)
 • tunge løft
 • ujevnt eller ustabilt underlag
 • glatte gulv

Utsatte yrker og bransjer

 • snekkere, rørleggere, elektrikere og andre håndverkere
 • pleiepersonell (sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten)
 • renhold
 • transport og lager
 • landbruk
 • industri

Også andre arbeidsmiljøforhold kan øke risiko for helseplager

 • psykososiale forhold som mistrivsel og manglende sosial støtte fra leder/kolleger eller forhold ved selve arbeidsoppgaven (lav status, manglende følelse av sammenheng og mening)
 • organisatoriske forhold som lite kontroll, manglende medvirkning, manglende medbestemmelse, uklare ansvarsforhold, lite variasjon, manglende opplæring, manglende rutiner, dårlige samarbeidsforhold, for lav bemanning, tidspress og omstilling

 

Se også

Regelverk

Nettressurser