Hånd- og armvibrasjoner

Hva er hånd- og armvibrasjoner?
Om mulige helseplager
Forhold som kan redusere hånd- og armvibrasjoner
Forhold som kan forsterke hånd- og armvibrasjoner
Utsatte yrker og bransjer

Hva er hånd- og armvibrasjoner?

Her menes mekaniske vibrasjoner som overføres fra arbeidsutstyr til hånd og arm.

Med vibrasjon forstås vanligvis at en gjenstand beveger seg omkring en ”hvileposisjon” (for eksempel strengen på en gitar). I arbeidslivet kan den vibrerende gjenstanden for eksempel være håndtaket på en drill eller et ratt. De fleste vibrasjoner er sammensatt av bevegelser med forskjellige retninger, frekvenser og størrelse av utslag. Vanligvis måles vibrasjon i m/s2, som uttrykker bevegelsens akselerasjon.

I forskrift om tiltaks- og grenseverdier angis tiltaksverdi 2,5 m/s2 og grenseverdi 5,0 m/s2 (A(8)).

Om mulige helseplager

Hånd- og armvibrasjoner gir risiko for skade på blodkar, nerver og muskler. Symptomer kan være ”hvite fingre” (Raynauds fenomen), smerter, nedsatt kraft og vansker med koordinering av bevegelse.

Arbeidsgiver må tilby eksponerte arbeidstakere helseundersøkelse hos lege, for eksempel hos virksomhetens bedriftshelsetjeneste. Det kan være nødvendig å omplassere arbeidstakere av helsemessige grunner. Vibrasjoner kan også innebære en sikkerhetsrisiko.

Forhold som kan redusere hånd- og armvibrasjoner

 • bruke lavvibrerende arbeidsutstyr - dette vil som oftest ha større effekt enn å redusere eksponeringstid
 • redusere eksponeringstid
 • alternative arbeidsmetoder og/eller verktøy
 • forbedret arbeidsteknikk, for eksempel unngå å bruke mer kraft enn nødvendig
 • vibrasjonsdempende hansker

Forhold som kan forsterke hånd- og armvibrasjoner

 • manglende vedlikehold av arbeidsutstyret
 • manglende kunnskap, for eksempel ved innkjøp av utstyr
 • eksponeringstid (hvor lenge man er utsatt)
 • ledd i uheldig stilling
 • kraftbruk (tyngden på verktøyet eller kraft brukt til å utføre oppgaven)
 • kulde og fuktighet
 • røyking (nikotin)
 • medisiner (for eksempel enkelte blodtrykksenkende medikamenter) og visse sykdommer

Utsatte yrker og bransjer

 • mekaniker, sveiser, plate- og verkstedsarbeider
 • tømrer, trearbeider
 • vei-, anleggs-, stein- og murerarbeider
 • rørlegger

Andre arbeidsmiljøforhold som kan øke risiko for helseplager:

 • psykososiale forhold som mistrivsel og manglende sosial støtte fra leder/kolleger eller forhold ved selve arbeidsoppgaven (lav status, manglende følelse av sammenheng og mening)
 • organisatoriske forhold som lite kontroll, manglende medvirkning, manglende medbestemmelse, uklare ansvarsforhold, lite variasjon, manglende opplæring, manglende rutiner, dårlige samarbeidsforhold, for lav bemanning, tidspress og omstilling

 

Se også

Regelverk

Last ned

Nettressurser