Helkroppsvibrasjoner

Hva er helkroppsvibrasjoner?
Om mulige helseplager
Forhold som kan redusere helkroppsvibrasjoner
Forhold som kan forsterke helkroppsvibrasjoner
Utsatte yrker og bransjer

Hva er helkroppsvibrasjoner?

Her menes mekaniske vibrasjoner som overføres til hele kroppen fra kjøretøy, underlag eller maskiner. Man kan eksponeres for helkroppsvibrasjoner både stående, sittende eller liggende. Dette kan skje for eksempel i et kjøretøy, ved lufttransport eller i båt. De fleste vibrasjoner er sammensatt av bevegelser med forskjellige retninger, frekvenser og størrelse av utslag. Vanligvis måles vibrasjon i m/s2, som uttrykker bevegelsens akselerasjon.

I forskrift om tiltaks- og grenseverdier angis tiltaksverdi 0,5 m/s2 og grenseverdi 1,1 m/s2 (A(8)).

Om mulige helseplager

Helkroppsvibrasjoner kan medføre en helse- og sikkerhetsrisiko. Langsomme svingninger kan gi sjøsyke eller kjøresyke. Andre helseplager kan for eksempel være smerter i rygg, nakke og skulderparti. Varige skader er imidlertid uvanlig.

Man bør vurdere om personer med nevropati, for eksempel hos diabetikere eller personer med Raynauds fenomen, skal utsettes for helkroppsvibrasjon. Gravide bør ikke eksponeres for helkroppsvibrasjoner i arbeidet.

Arbeidsgiver må tilby eksponerte arbeidstakere helseundersøkelse hos lege - for eksempel ved virksomhetens bedriftshelsetjeneste. Det kan være nødvendig å omplassere arbeidstakere av helsemessige grunner.

Forhold som kan redusere helkroppsvibrasjoner

 • vibrasjonsdempende førerhytte og/eller førerstol
 • dekk og hjul tilpasset underlaget
 • redusere eksponeringstid, for eksempel med variasjon i arbeidsoppgaver
 • lavere kjørehastighet
 • jevnt kjøreunderlag
 • vedlikehold av maskin

Forhold som kan forsterke helkroppsvibrasjoner

 • ujevnt (kjøre-)underlag
 • dårlig vedlikehold av utstyr
 • manglende kunnskap, for eksempel ved innkjøp av utstyr
 • mangelfull opplæring

Utsatte yrker og bransjer

 • sjømenn
 • flyger, sjåfør, truckfører
 • landbruk
 • fiske og fiskeoppdrett
 • vei-, anleggs-, stein- og murerarbeider

Andre arbeidsmiljøforhold som kan øke risiko for helseplager:

 • psykososiale forhold som mistrivsel og manglende sosial støtte fra leder/kolleger eller forhold ved selve arbeidsoppgaven (lav status, manglende følelse av sammenheng og mening)
 • organisatoriske forhold som lite kontroll, manglende medvirkning, manglende medbestemmelse, uklare ansvarsforhold, lite variasjon, manglende opplæring, manglende rutiner, dårlige samarbeidsforhold, for lav bemanning, tidspress og omstilling

 

Se også

Regelverk

Last ned

Nettressurser