Finner ikke virksomhet i registeret

Vi har søkt om godkjenning gjennom Altinn.no, men kan ikke finne virksomheten vår i registeret? Hva gjør vi?

Godkjenningsordningen legger fortløpende ut søknader til «under behandling» i registeret når de kommer inn.  Virksomheten skal normalt være i registeret dagen etter at søknad via Altinn.no er innsendt. Finner dere allikevel ikke søknaden innen rimelig tid, ber vi dere kontrollere følgende: Sjekk at søknaden ligger under fanen «arkivert» og ikke «til min behandling» i Altinn. Dere skal alltid motta kvittering på at søknaden er innsendt. Dere vil i tillegg få kvittering i posten fra Arbeidstilsynet når søknaden er mottatt.

Merk: Brev fra Arbeidstilsynet vil bli sendt til registrert virksomhetsadresse i Brønnøysund. Det er derfor viktig å endre adressen i Brønnøysund dersom den ikke stemmer.