Kan jeg jobbe som renholder før jeg har mottatt HMS-kort?

Kan jeg jobbe som renholder før jeg har mottatt HMS-kort?

Hvis arbeidsgiveren din kan fremlegge dokumentasjon på at virksomheten har søkt om godkjenning, så kan du fortsatt arbeide som renholder selv om du ikke har fått HMS-kort. Forutsetningen er at du og din arbeidsgiver har registrert arbeidsforholdet i relevante registre. Er du nyansatt i en virksomhet som allerede er godkjent, må arbeidsgiver søke om HMS-kort til deg fra første arbeidsdag. Kvittering på bestilt HMS-kort kan fremlegges ved kontroll fra Arbeidstilsynet.