Renhold - godkjenningsordning

Jeg driver et renholdsfirma med seks ansatte. Må jeg søke om godkjenning og HMS-kort, og hvordan gjør jeg det?

Alle renholdsvirksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, eller leier ut personer som utfører renholdstjenester, må fra 1. september 2012 søke om godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig.

 

Det enkleste er å søke via altinn.no. Her kan du også laste opp de nødvendige vedlegg som dokumenterer at du oppfyller vilkårene for å bli godkjent. Du får hjelp av veiledningstekster underveis i søknaden hvis du er i tvil om hva du skal gjøre.

Du kan også søke via papir. PDF av skjema ligger på arbeidstilsynets nettsider.

Når Arbeidstilsynet har mottatt søknaden, vil virksomheten bli oppført i renholdsregisteret på Arbeidstilsynets nettsider med ”søknad under behandling”.

Du vil motta en melding fra Godkjenningsordningen for renhold om når du kan starte med HMS-kort-bestillinger. Da må du søke om ”Bestiller-ID” på www.renholdskort.no. Når Bestiller-ID er opprettet kan du søke om HMS-kort til de ansatte på www.renholdskort.no eller kortbestillingsskjema.

Du vil få melding fra Arbeidstilsynet om endelig vedtak så snart din søknad om godkjenning er ferdig behandlet. Hvis virksomheten er godkjent, vil den bli registrert i renholdsregisteret som ”godkjent”.