Ungdom i arbeid - arbeidstid

”Er det tillatt å ansette en 14 åring til rengjøring av kontorer?”

Ja, dersom du har foretatt en risikovurdering og funnet det forsvarlig kan du ansette en 14 åring til rengjøring av kontorer. Husk at du i tillegg må innhente foreldrenes samtykke.

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakere ikke utsettes for fysiske eller psykiske uheldige belastninger. Det er din plikt å sørge for at arbeidsforholdene til de ansatte er forsvarlig, og i forhold til ungdom under 18 år kreves det særskilt risikovurdering av arbeidet før disse settes i arbeid.