Ungdom i arbeid - Hvor mye kan jeg jobbe

”Jeg går i 10. klasse og har fått meg jobb på et bakeri etter skoletid. Hvor mange timer kan jeg jobbe i løpet av en uke?”

Du er i skolepliktig alder (1. -10.klasse), og på skoledagene kan du jobbe inntil 2 timer og maks 12 timer i løpet av en uke.

I skoleferier kan du jobbe inntil 8 timer i døgnet og ikke mer enn 40 timer i uken. 
Siden du er under 18 år skal du ikke jobbe overtid eller ha nattarbeid.