Oppsigelse - ikke mottatt skriftlig oppsigelse

Arbeidsgiver sier jeg har fått sparken. Jeg vet ikke hvorfor, og har heller ikke mottatt noe skriftlig. Hva kan jeg gjøre?

Arbeidsgiveren din kan ikke gi deg oppsigelse muntlig. Du skal ha en skriftlig oppsigelse, og du kan be om begrunnelse. Oppsigelsen trer først i kraft når du har mottatt den skriftlig.

 

Arbeidsgiver må ha en saklig grunn for å kunne si deg opp, og han må også så langt det er mulig drøfte forholdet med deg før han bestemmer seg for å gå til oppsigelse.

Hvis du er organisert, kan du ta kontakt med din tillitsvalgte for råd og hjelp. Er du ikke organisert kan du ta snakke med arbeidsgiver om dine rettigheter. Hjelper det ikke å snakke med arbeidsgiver, bør du ta kontakt med advokat for å komme videre. Du kan også søke råd hos Fri rettshjelp, Juss-Buss og liknende.