Mobbing - kolleger mobber

Jeg blir jevnlig utsatt for sårende kommentarer og mobbing fra noen av mine kolleger. Er usikker på hvordan jeg skal gå fram for å prøve å få en slutt på det.

Dersom du er utsatt for mobbing/trakassering er det naturlig i første omgang å ta problemet opp med leder, verneombud, eller tillitsvalgte. Hvis virksomheten har en bedriftshelsetjeneste, så kan det også være en alternativ vei.

 

Verneombudet kan fortelle deg hvilke rutiner virksomheten har for å håndtere denne typen problem, og kan hjelpe deg med å melde problemet. Tillitsvalgte ivaretar sine medlemmers interesser og kan også bistå i møter med ledelsen.

Mobbing på arbeidsplassen er forbudt. Arbeidstakere skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at helseskadelige og/eller uverdige forhold på arbeidsplassen opphører. Når det meldes om mobbing eller trakassering skal arbeidsgiver sørge for å avklare hva saken gjelder og deretter gjennomføre nødvendige tiltak for at saken kan få en avslutting.

Hvis det er vanskelig å ta opp saken internt i bedriften, kan du eventuelt sende en henvendelse til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet vi vurdere om, og i hvilken form, saken skal følges opp. Arbeidstilsynet skal påse at arbeidsgiver ivaretar sitt ansvar og vil ikke opptre som representant for en av partene.